Pastor – diakon Krzysztof Kołek

Absolwent WSTS w Warszawie.

Żona Anna

Dane kontaktowe:
e-mail: krzysztofkolekkz@gmail.com