Pastor – Kamil Hałambiec

Wychowywałem się w rodzinie chrześcijańskiej i od najmłodszych lat moim pragnieniem było żyć ku chwale Bożej. Pragnąc służyć Bogu, po zakończeniu szkoły średniej kontynuowałem naukę w Warszawskim Seminarium Teologicznym. Właśnie tam poznałem moją żonę Annę, która również oddała swoje życie na służbę Bogu. Następnie kontynuowałem edukację na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej oraz University of Wales, Bangor (MTh in Practical Theology).

Życie z Bogiem jest piękne, pełne radości, pokoju oraz miłości, której On udziela swoim dzieciom. Dlatego w wolnej chwili lubimy z żoną pójść na spacer i podziwiać piękno Bożego stworzenia, co skłania nas do rozmyślania o Bożej dobroci i Jego potędze, dzięki czemu w naszych sercach wzbudzone jest dziękczynienie za wszystko czym w swej łaskawości Bóg nas obdarzył.

W lecie chodzimy na spacery. Natomiast w długie zimowe wieczory udajemy się w dalsze podróże… gdy w zaciszu mieszkania czytamy kolejne historie o wspaniałych przygodach mężczyzn i kobiet, którzy poświęcili swoje życie służbie Bogu, głoszeniu Ewangelii w najdalszych zakątkach świata, oraz rozpowszechnianiu Pisma Świętego. Oboje bardzo lubimy czytać biografie, książki historyczne oraz mówiące o wielkich Bożych dziełach. Jednocześnie naszym pragnieniem jest, aby być ludźmi, którzy najbardziej miłują jedyną spośród ksiąg, której słowa nigdy nie przeminą – Biblię.

Wraz z moją żoną pragniemy zachęcać każdą osobę do całkowitego oddania swojego życia Bogu i skosztowania, jak święty, dobry i pełen miłości jest nasz Ojciec w niebie, który posłał na świat swojego Syna, Pana Jezusa Chrystusa, aby każdy kto zapragnie mógł Go poznać, narodzić się na nowo i stać się świątynią Ducha Świętego a następnie żyć z Nim na wieki.

Dane kontaktowe:
e-mail: kamil.halambiec@op.pl
Pastor Kamil Hałambiec jest dyrektorem Chrześcijańskiej Misji Pentekoste (http://www.pentekoste.pl), wykładowcą m.in. „Historii i teologii przebudzenia religijnego (rewiwalizmu)” i „Dogmatyki pentekostalnej”, w Wyższej Szkole Teologiczno-Społecznej w Warszawie (dawne WST). Interesuje się historią i teologią ruchu zielonoświątkowego, historią i teologią duchowego przebudzenia religijnego (rewiwalu), teologią systematyczną, eschatologią i filozofią.